Deszkatemplom

3525 Miskolc - Palóczy utca 21vissza a nyitóoldalra
Deszkatemplom
1
  • templom
  • nyitvatartási időszak:
    január 1. - december 31.
  • nyitvatartás: bejelentkezéssel látogatható
  • akadálymentes: igen
  • belépő díj: nincs

Deszkatemplom

Ez már a negyedik fából készült templom itt, a tetemvár temetőben. A legelsőt az 1600-as években emelték, és leginkább ravatalozónak használták. Gyakran volt rá szükség, mert akkoriban, a század végén sokan haltak meg pestisjárványban. Az elhunytak ezen a(z) - akkor még városon kívül fekvő - dombon temették el tömegsírban, ezért is kezdték az emberek Csontvárnak, majd Tetemvárnak nevezni. A második templomot 1724-ban építették, s különös terörténet fűződik hozzá. Azt mondják élt akkoriban egy Jakab nevű boszorkányosan ügyes kezű ácsmester Miskolcon. Olyan nyoszolyát készített ajándékul a feleségének, amilyenhez hasonlót csak a Görög Odüsszeusz az Ő Pénelopéjének: az udvaron álló hatalmas fa törzséből ácsolta. Azt mondják, annál szebb már csak a bölcső volt, amit a kisfia számára faragott. De nem sokáig ringathatták benne, mert a csecsemő pár napos korában meghalt. ″Isten adta, Isten elette, majd ad másikat helyette″ - szokták mondani, s úgy is lett. Még öt ízben szült a Jakab felesége, mind az ötször kisfiút, ám egyik sem élte meg az első hónapot sem. Jakab maga faragta a kis koporsókat, s amikor az ötödiket is leeresztették a földba a Tetemvári temetőben, kicsordult a könny a szeméből. Összetette a két kezét, imádkozva tett fogadalmat, hogyha lesz még egy gyereke, s azt nem ragadja el a kegyetlen halál, akkor hálából a két keze munkájával mond köszönetet a Teremtőnek, és azon lesz, hogy a szerény fatemplom helyére méltó hajlékot állítsanak az Isten dicsőségére. Alig telt el egy esztendő, a kis bölgyőnek újra lakója lett: egy gyönyörű kislány, aki nem jutott testvérei sorsára, hanem nőtt, cseperedett. Jakab mester pedig nem feledte az Úrnak tett ígéretét. Mikor Tarszali Sámuel prédikátor felszólította a híveket, hogy járuljanak hozzá egy új templom megépítéséhez, nemcsak a pénzét ajánlotta föl a derék ács, hanem a két keze munkáját is. Éjt nappallá téve ácsolta a tetőgerendákat, faragta az oldalfalak deszkáit társaival együtt. Azt mondják magas kort ért meg, s amikor a Deszka templomban fölravatalozták, számos unoka meg dédunoka állt körülötte, s mindannyian úgy látták az ablakon át beömlő napfényben, hogy az öreg Jakab arcán boldog mosoly ragyog. Az elkövetkező 100-150 év otthagyta a nyomait a templomon, az épület a 20. század elejére életveszélyessé vált. S akkor egy másik apa adománya segített. A város egyik leggazdagabb embere, Bató István és felesége építette újjá a Deszka templomot. Tették ezt fiatalon elhunyt Eszter lányuk emlékére. A házaspár a végrendeletében komoly pénzösszeget hagyományozott a református egyházra azzal a kívánsággal, hogy amíg a városban reformátusok élnek, addig csak fából és deszkából épült templom állhasson e helyén. A Bató-hagyatékból emeltetett tehát az - immáron harmadik - fatemplom, a város különlegesen szép műemléke, jellegzetesen egyedi épület, amely az ősi népi építészet hagyományait őrizte. 1938-ban szentelték föl. Kinn a világban háború pusztított, benn a színes üvegablakok által megvilágított templomban béke, nyugalom és remény honolt. Aztán 1997 decemberének egyik hajnalán arra riadtak a miskolciak, hogy a fatornyos, zsindelyes Deszka templom óriási, lobogó fáklyává változott. Recsegve, ropogva, megállíthatatlanul pusztított a szörnyű tűz, amit egy beteg lelkű, zavart tudatú fiatal férfi okozott. A bíróság felmentette, mert tette következményeivel nem volt tisztában. Emberek százai zarándokoltak el a füstölgő, üszkös romokhoz - messzi vidékről is . és sírtak a látvány miatt. A fából készült templom kiégett azon a téli éjszakán, de az emberi lélkeben élő hit lángjai nem égtek ki. Adakozás indult a templom újjáépítésére. Ez a mostani, 1999-ben felszentelt fatemplom a negyedik ezen a helyen. Nemcsak a régi műemlék építszeti stílusát őrizte meg; az ősi népi motívumokat és kálvini puritanizmust; nemcsak a lángoktól megbarnult, de épen maradt lépcsősort, amely az orgonához vezet; nemcsak a bató István kívánságát; a Jakab mester háláját; hanem őrzi és hirdeti azt a - vallásokon és határokon átívelő - összefogást és hitet is, amely a templomot képes emelni az elpusztított helyén. Ezt hirdeti a szószék koronáján a faragott főnixmadár, az örök újjászületés szimbóluma is. A puszuláson és a pusztításon újra meg újra győz az Élet: ennek a reményt adó bizonyosságát tanusítja a szépséges Deszka templom. forrás: ″Legszebb séták miskolcon″

Kapcsolat

3525 Miskolc - Palóczy utca 21

Telefon: +3646506613

E-mail: tetemvar@hotmail.com

Honlap: http://deszkatemplom.drk.hu

Ön Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Hivatalos Turisztikai Portáljának Látnivalók, templom Miskolc rovatát nézi. A templom Miskolc aloldalon a természeti, épített, kulturális, és egyházi értékek iránt érdeklődők kaphatnak bővebb információkat a templom kategóriában, Miskolc településen: típus, nyitvatartási időszak, nyitvatartás, akadálymentesség, belépő díj.
Vissza a nyitóoldalra