INFOTOUR MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

2011.10.03. 09:28vissza a nyitóoldalra
A kulturális és turisztikai helyszínek kijelölése az úthálózaton illetve a tematikus útvonalakon

HU-SK 09/01/1.3.1/0023 – INFOTOUR

Vezető partner: Kassa Kerületi Önkormányzat
Hazai partner: Kulcs-Tour Nonprofit Közhasznú Kft.

A meglévő potenciált tekintve a turisztikai szektor egyre fontosabb mindkét partner régióban.

A turisztikai fejlesztések egyik fontos feltétele, hogy a turisták megfelelő információval rendelkezzenek a régió látnivalóiról, vonzerőiről. A projekt partnerek, közösen a helyi szolgáltatókkal, úgy találták, hogy a térség turisztikai és kulturális látnivalóinak csak kis része van jelenleg megfelelően jelezve. A látogatók által kitöltött kérdőívekben a leggyakoribb negatív válaszok a nem megfelelő vagy hiányzó jelzéseket és promóciós anyagokat jelölik meg. KSK területén a táblákra a Gótikus út az egyetlen példa, a Szepességben és Gömörben, amely táblák az irányt és a látnivalót jelzik. Ilyen táblák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében sincsenek. Ugyanakkor, a hiányzó jelzések negatív hatással vannak a helyi lakosság tudatosságára is, a helyi és regionális értékeket illetően.

 

KSK, összhangban a TERRA INCOGNITA program megvalósításával, mely a Kassa – Európa Kulturális Fővárosa 2013 projekt része, ki kívánja táblázni a turisztikai látnivalókat a következő tematikus utak mentén – Bor, Gótikus és Ipari Örökség útja.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az előző három tematikus útvonal mellett a Várak útját is táblákkal kívánja kijelölni, összesen 84 db turisztikai barna irányjelző tábla segítségével. Borsod-Abaúj-Zemplén megye szintén részt kíván venni a Kassa – Európa Kulturális Fővárosa 2013 projektben, az Észak-magyarország Régió Nemzetközi Együttműködési Stratégiájában foglaltaknak megfelelően.

 

A projekt hozzájárul a következő stratégia célokhoz: A határ-menti területek gazdasági versenyképességének fokozása megvalósulásához, a „Gazdasági és társadalom” prioritáson belül. A projekt fő célján keresztül – a határ-menti turizmus fejlesztése – hozzájárul a gazdasági megújuláshoz, a határ-menti térségek – KSK és Borsod-Abaúj-Zemplén megye – versenyképességének fokozásához, a meglévő adottságok turisztikai hasznosulása révén. A projekt megvalósítása jelentően javítja a turisztikai látnivalók megközelíthetőségét a tematikus útvonalak mentén, mindkét térségben, és jelentősen több információt nyújt a látnivalókról a turistáknak.

 

A partnerek együtt azonosították be a határ-menti problémákat és a turisztikai igényeket. A projekt nem csupán ad hoc tevékenységek megoldási tükörképe. A projekt célja az Európai Kulturális Útvonalak összekapcsolása közös információs rendszer segítségével, mely tartalmazza a 4 nyelvű (angol, német, magyar és szlovák) információs tájékoztató táblákat, 4 típusú promóciós anyagot, valamint KSK turisztikai honlapjának komplexé tételét. A projekt megvalósítása növeli a határ-menti turisták motivációját a szomszédos régió felfedezésére, és a jelrendszernek köszönhetően lebontja a nyelvi korlátokat. A program igénybe veszi a más programokkal való szinergiát, valamint a meglévő úthálózatot a turisztikai látványosságok összekapcsolására a határ-menti régiókban. A határ mindkét oldalán meglévő termékeket egyesíti egy-egy közös termékké – bor, ipari örökség és gótikus út.

 

A turisztikai látnivalók megnövekedő látogatószáma lehetőséget teremt arra, hogy a helyi lakosok részt vegyenek kiegészítő szolgáltatások létrehozásában és nyújtásában, új munkahelyek jöjjenek létre. Mindez hozzájárul az életkörülmények javulásához, valamint a vidéki gazdaság versenyképességéhez.

 

A látogatók információs szintjének növelése a turisták számának emelkedéséhez vezet. Ez együtt jár a turisztikai és kiegészítő szolgáltatások iránti kereslet fokozásával is – szállás, étkezés, közlekedés, információs rendszer, stb. – és pozitív hatással lesz a vállalkozásokra, csakúgy, mint új munkahelyek létrejöttével, a helyi lakosságra is. Ez mindkét régióban pilóta projekt, melyhez hasonló nagyságrendű még egyik régióban sem valósult meg. A projekt tevékenységei és eredményei a jövőben fejleszthetők és kiterjeszthetők.

 

A projekt eredményei egyéb, elsősorban társadalmi és kulturális célokat is szolgálnak, amelyben az emberek közötti kapcsolatokat, a társadalmi együttműködés koherenciáját, a térségben élők életminőségének javulását, a lehetséges új munkahelyek által termelt jövedelmet, s történelmi és kulturális örökség megóvását és védelmét turisztikai hasznosítását teszik lehetővé.


Vissza a nyitóoldalra